Alle kinderen hebben recht op vrije tijd

 

Woehoe, je hebt recht op vrije tijd en om te spelen! Oftewel: recht op recreatie. Dat is Artikel 31 uit het Kinderrechtenverdrag
Spelen is niet alleen leuk, je leert er ook veel van. Door te spelen, leer je dingen die je later nodig hebt. Je leert bijvoorbeeld problemen op te lossen en te delen met andere kinderen. Kinderen moeten daarom tijd hebben om te spelen. En er moet natuurlijk ongevaarlijk en leuk speelgoed en veilige speelplekken zijn. Dit geldt voor alle kinderen, dus ook bijvoorbeeld voor kinderen in arme landen, of voor kinderen met een handicap.

Maar je hebt ook recht op vrijheid van vereniging – dit is Artikel 15 uit het Kinderrechtenverdrag
Dat houdt in dat alle kinderen recht hebben om lid te zijn van een vereniging. En ze hebben het recht om een vereniging op te richten. Samen ben je sterk en in je eentje kun je de wereld niet veranderen. Dit geldt zeker voor kinderen. Als je bijvoorbeeld in de buurt een voetbalkooi wilt, dan lukt dat sneller als je met een grote groep kinderen actie voert.

Zelf kiezen met wie je bij elkaar komt, betekent niet dat een groepje kinderen het recht heeft een ander kind te discrimineren. Dus bij het vormen van een groep moet je altijd rekening houden met het kinderrecht ‘alle kinderen zijn gelijk’.

Je moet beschermd worden tegen kinderarbeid – oftewel: Artikel 32 uit het Kinderrechtenverdrag
Klusjes thuis, zoals helpen met de afwas, de auto wassen of je kamer opruimen zijn geen kinderarbeid. Het is wel kinderarbeid als je zoveel moet werken dat je niet meer naar school kunt, of te moe bent om huiswerk te maken. In Nederland mag je vanaf je dertiende werken buiten schooltijd. Daar zijn wel speciale regels voor, zodat het niet te zwaar is.

In arme landen moeten kinderen soms hele dagen werken omdat hun ouders niet genoeg verdienen. Ze werken in een fabriek, op het land, of hakken stenen. Ze kunnen niet naar school en leren soms niet eens lezen en schrijven. Het Kinderrechtenverdrag zegt dat kinderen beschermd moeten worden tegen kinderarbeid en dat ze naar school moeten kunnen gaan.

 

Handige website

Jantje Beton: Veel kinderen in Nederland spelen minder buiten dan ze zouden willen. Dat komt bijvoorbeeld omdat er niet genoeg speelruimte is. Jantje Beton helpt kinderen om weer buiten te kunnen spelen.