Alle kinderen hebben recht op veiligheid

 

Die veiligheid leven houdt in dat:

Ieder kind recht heeft op leven – Artikel 6 uit het Kinderrechtenverdrag

De overheid waarborgt zoveel mogelijk het overleven en de ontwikkeling van het kind. De regering heeft de plicht om een veilige omgeving te creëren waarin kinderen ongestoord kunnen opgroeien. Een omgeving zonder oorlog of armoede, waar genoeg te eten en te drinken is, waar kinderen in een huis wonen, naar school kunnen en worden beschermd tegen kindermishandeling.

Je mag niet ontvoerd worden – Artikel 11 uit het Kinderrechtenverdrag

Soms neemt één van de ouders het kind mee naar het buitenland zonder dat de andere ouder dat goed vindt. Dat heet kinderontvoering. De regering moet dan helpen om het kind weer terug te brengen.

Je mag niet mishandeld worden – Artikel 19 uit het Kinderrechtenverdrag

Niemand mag jou slaan, uitschelden of je in de steek laten. Het Kinderrechtenverdrag zegt dat de regering jou daartegen moet beschermen. Als je mishandeld wordt, is het moeilijk om het aan iemand anders te vertellen. Veel kinderen schamen zich of zijn bang dat ze bij hun ouders worden weggehaald. Toch is het belangrijk om erover te praten met iemand die je kunt vertrouwen. Dat kan een oom zijn of een tante, opa of oma, of misschien een leraar of een buurman of buurvrouw. Je kunt ook altijd de Kindertelefoon bellen.(0800-0432).

Je moet beschermd worden tegen seksueel misbruik – Artikel 34

Volwassenen mogen jou niet tot seks dwingen of zo op je inpraten dat je het doet. Het Kinderrechtenverdrag zegt dat de regering jou daartegen moet beschermen. Kinderen die misbruikt worden, vinden het moeilijk om het iemand te vertellen. Toch is het belangrijk om erover te praten. Dat kan met iemand die je vertrouwt of iemand van de Kindertelefoon. In veel arme landen werken kinderen in de seksindustrie. Deze kinderen moeten naaktdansen, naakt op de foto, of seks hebben met volwassenen. Dit is verboden. Volwassenen die dit soort dingen bij kinderen doen, moeten daarvoor gestraft worden.

Je moet beschermd worden tegen kinderhandel – Artikel 35

Soms worden kinderen naar de grote stad of zelfs naar een ander land gebracht en daar gedwongen te werken. Dit heet kinderhandel. Deze kinderen zijn meestal geboren in hele arme families. Vaak wordt er tegen de kinderen en hun ouders gezegd dat hun een heel goed leven staat te wachten. Soms worden kinderen ontvoerd door mensenhandelaren die kinderen voor ze laat werken. De regering mag het nooit laten gebeuren dat kinderen worden ontvoerd, verkocht of verhandeld.

Je moet beschermd worden tegen oorlog – Artikel 38

Oorlog lijkt iets voor volwassenen. Toch hebben heel veel kinderen hier last van. Kinderen kunnen in de oorlog doodgaan of hun ouders verliezen. Door de erge dingen die kinderen in oorlogen zien en meemaken, kunnen ze jaren later nog nachtmerries hebben. Ook al is het oorlog, de regering moet kinderen toch zoveel mogelijk beschermen.

In sommige arme landen vechten kinderen mee in de oorlog. Kinderen die als kindsoldaat meedoen aan een oorlog, kiezen hier niet zelf voor. Kindsoldaten zijn ook slachtoffer, omdat ze vreselijke dingen meemaken die ze hun hele leven niet meer vergeten. In Nederland mag je in het leger als je zeventien jaar bent, maar je mag pas meevechten vanaf je achttiende.

 

Handige websites

Kindertelefoon: Als er iets is wat je dwars zit en je wilt er met iemand over praten die het niet doorvertelt, bel dan met de Kindertelefoon. Zij kunnen je helpen. Telefoonnummer: 0800 0432 (gratis en anoniem)

Kinderrechtswinkel: De Kinderrechtswinkel helpt kinderen met hun rechten. Je kunt ze bijvoorbeeld vragen wat de regels zijn over waar je gaat wonen als je ouders gaan scheiden.

Politie: Als je bang bent dat je wordt meegenomen naar een ander land door één van je ouders, kun je naar de politie gaan. Je kunt alleen gaan of samen met de andere ouder. De politie zal dan met je ouders gaan praten om een oplossing te vinden.

Kinderbescherming: Lees op deze site wat er gebeurt als je mishandeld wordt.

Kindermishandeling.nl: Op deze site staat informatie over kindermishandeling en kun je gedichten en verhalen van mishandelde kinderen lezen.

No Kidding: Op de website van No Kidding kun je meer lezen over kindermishandeling.