Kinderen hebben het recht om op te groeien bij familie

 

Alle kinderen hebben het recht om bij hun ouders te wonen. Alleen als het even niet anders kan, mag je tijdelijk worden gescheiden van je ouders. Als je vader of moeder gaan scheiden wonen ze niet meer bij elkaar, maar ze moeten wel voor jou blijven zorgen. Jij zal dan of bij je vader of bij je moeder gaan wonen. Als je niet meer bij (een van) je ouders kunt wonen, dan heb je recht om contact met ze te hebben. Als dat tenminste niet slecht voor je is. Het betekent daarnaast dat:

Jouw ouders moeten voor jou zorgen – Artikel 18 uit het Kinderrechtenverdrag

Je ouders moeten sowieso voor jou zorgen. Dat betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat je liefde krijgt, gezond en goed te eten, een bed om in te slapen en kleren om aan te trekken. Ze moeten voor alles zorgen wat je nodig hebt om prettig op te groeien. De regering helpt je ouders daarbij. De regering geeft geld, hulp en zorg. De regering moet je beschermen als je opvoeding niet goed gaat.

Je recht hebt op gezinshereniging – Artikel 10 uit het Kinderrechtenverdrag

Soms kunnen gezinnen niet bij elkaar blijven. Bijvoorbeeld als er oorlog is en een deel van je familie naar een ander land vlucht. De overheid van dat land moet dan zijn best doen om je gezin weer bij elkaar te laten zijn. Dit heet gezinshereniging.

En dat er altijd voor je gezorgd moet worden, ook zonder ouders – Artikel 20 uit het Kinderrechtenverdrag

Als je ouders allebei niet meer voor je kunnen zorgen, dan wordt er gezocht naar een ander thuis voor jou (en je eventuele broertjes / zusjes). Je kan dan terechtkomen bij familie, in pleeggezinnen of in kindertehuizen. Kinderen die tijdelijk niet bij hun eigen gezin kunnen wonen hebben recht op extra bescherming van de regering. Ieder kind heeft het recht om in een liefdevol gezin te wonen. De regering moet daarvoor zorgen.

 

Handige websites

Defence for Children: Defence for Children helpt gezinnen weer bij elkaar te brengen. Dit doen de medewerkers van Defence for Children met behulp van de Kinderrechtenhelpdesk.

Bureau Jeugdzorg: Kinderen met wie het niet zo goed gaat, moeten hulp krijgen. Dat doet Bureau Jeugdzorg.

Kinderbescherming: Lees wat de Kinderbescherming doet als je ouders niet goed voor je zorgen.

Kindertelefoon: Als je problemen thuis hebt en je wilt erover praten, kun je bellen of chatten met de Kindertelefoon. Zij luisteren naar je en geven je hulp, advies en informatie.

Pleegzorg: Op deze site vind je informatie over pleegkinderen.